Chuyên mục
Từ khóa
  Gửi câu hỏi
Chị tôi sinh năm 1961, là con của liệt sỹ,hộ nghèo, thu nhập thấp. Năm 2012, chi bị tai biến liệt một bên, tay chân hoạt động rất khó khăn. Năm 2013 chị được Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xã công nhận là người khuyết tật nặng, được hưởng trợ cấp 180.000 đồng/tháng. Chị tôi có được làm hồ sơ đề nghị hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ hay không?

Hỏi bởi: Từ Xuân Mười lúc 24/03/2014 16:39

Trả lời:  Điểm c Khoản 6 Điều 20 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi nếu suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên, không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Hồ sơ thủ tục quy định tại Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đề nghị ông nghiên cứu Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH, nếu đảm bảo các điều kiện nêu trên thì liên hệ với Sở để được hướng dẫn cụ thể

Tư liệu

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn