Chuyên mục
Từ khóa
  Gửi câu hỏi
Tôi có người anh là liệt sĩ, hiện bố mẹ đã chết và liệt sĩ không có vợ con chỉ còn lại minh tôi là em ruôt duy nhất liệt sĩ. Trong trường hợp này tôi làm hồ sơ thờ cúng liệt sĩ thì có cần biên bản uỷ quyền hay không?

Hỏi bởi: Quang Duy lúc 09/10/2013 10:58

Trả lời:  Trường hợp liệt sĩ còn thân nhân (cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con) thì các thân nhân phải làm Biên bản uỷ quyền cho một người đại diện thờ cúng. Nếu liệt sĩ chỉ còn duy nhất một thân nhân thì thân nhân đó đương nhiên hưởng trợ cấp thờ cúng (không cần Biên bản uỷ quyền). Đối với liệt sĩ không còn thân nhân thì người thờ cúng là người được họ tộc liệt sĩ sĩ uỷ quyền. Trường hợp của ông là em ruột liệt sĩ thì phải được uỷ quyền của họ tộc theo qui định tại Điều 21 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ và Điều 7 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội./.

Tư liệu

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn