Chuyên mục
Từ khóa
  Gửi câu hỏi
Đề nghị qui định về bổ sung tên liệt sĩ và chế độ đối với thân nhân đi thăm mộ liệt sĩ trong trường hợp liệt sĩ chưa biết tên nhưng được xác định nhờ các nhà ngoại cảm

Hỏi bởi: Người dân lúc 01/10/2010 11:15

Trả lời:  Về vấn đề tìm mộ bằng phương pháp ngoại cảm hiện nay chưa đủ cơ sở khoa học và căn cứ pháp lý để khẳng định. Do vậy, Nhà nước chưa qui định hỗ trợ kinh phí đối với thân nhân đi thăm viếng mộ cũng như di chuyển hài cốt liệt sĩ đối với những trường hợp tìm mộ liệt sĩ bằng phương pháp ngoại cảm. Để tiến tới xác định tên và mộ liệt sĩ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang phối hợp với các Bộ, ngành nghiên xây dựng đề án xác nhận hài cốt liệt sĩ thông qua phương pháp tổng hợp: giám định gen, xác định qua di vật của liệt sĩ, qua sơ đồ bố trí mộ chí (trích dẫn 1176/LĐTBXH-VP ngày 15/4/2010)
Hỏi chế độ thờ cúng liệt sĩ khi người có công nuôi dưỡng liệt sĩ đã chết mà anh, chị em hoặc người trong họ tộc tiếp tục thờ cúng liệt sĩ hiện nay đang được thực hiện như thế nào?

Hỏi bởi: Người dân lúc 01/10/2010 11:07

Trả lời:  Theo qui định trước đây tại Nghị định số 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ: Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân chủ yếu thì một trong những người thân khác của liệt sĩ đang đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp một lần mức 600.000đồng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ được tính theo từng liệt sĩ. Tuy nhiên, nhiều cử tri kiến nghị không nên duy trì mức trợ cấp thờ cúng này vì nhiều lý do như: nhiều dân tộc, tôn giáo không thờ cúng; mức trợ cấp một lần 600.000đồng không có ý nghĩa nhiều nhưng một số gia đình ở địa phương cũng xảy ra tranh chấp trong việc thờ cúng… Để tạo điều kiện hồ trợ về mặt vật chất cho những người trong họ tộc được giao giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” và đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ, được sự đồng thuận của các Bộ, ngành, địa phương, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã tham mưu trình Chính phủ báo cáo Quốc hội ban hành Pháp lệnh ưu đãi người có công số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005 qui định khi báo tử nếu liệt sĩ không còn thân nhân là vợ (hoặc chồng), con, cha mẹ đẻ hoặc người có công nuôi liệt sĩ thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần bằng 20 lần mức chuẩn (hiện nay là 13.700.000đồng). (trích dẫn 1176/LĐTBXH-VP ngày 15/4/2010)
Đối với thân nhân liệt sĩ người có công với cách mạng đã già yêu, không có người chăm sóc, Nhà nước cần tạo điều kiện hỗ trợ (đưa vào các Trung tâm bảo trợ xã hội...); nghiên cứu điều chỉnh lại mức trợ cấp cho con thương binh theo quy định tại Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ vì mức 250.000 đồng/tháng như hiện nay là không còn phù hợp với biến động thị trường.

Hỏi bởi: người dân lúc 01/10/2010 09:24

Trả lời:  Đối với thân nhân liệt sĩ, người có công đã già yêu, không nơi nương tựa, sống cô đơn nếu có nguyện vọng thì được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội. Nghị định số 54/2006/NĐ-CP không quy định mức trợ cấp đối với người có công với cách mạng. Các mực trợ cấp hiện nay được quy định tại Nghị định số 35/2010/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 (về ưu đãi giáo dục). Đối với con thương binh có nhiều loại trợ cấp như: trợ cấp tuất hàng tháng, tuất nuôi dưỡng hàng thàng, trợ cấp ưu đãi giáo dục, tuy nhiên không có mức 250.000 đồng/tháng mà chỉ có trợ cấp 01 lần 250.000 đồng/năm học đối với con thương binh đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông (để mua đồ dùng, sách vở học tập...)Mức trợ cấp này cũng sẽ được điều chỉnh nâng lên khi điều chỉnh trợ cấp ưu đãi người có công nói chung.(trích dẫn cv 3285/LĐTBXH-VP ngày 22/9/2010)
Hiện nay thân nhân nhiều liệt sỹ chưa tìm thấy mộ nên chưa thể thực hiện cấp kinh phí làm mộ liệt sĩ. Vậy đề nghị xem xét chính sách, chế độ hợp lý để giải quyết những trường hợp này, tạo sự công bằng và động viên liệt sĩ.

Hỏi bởi: người dân lúc 01/10/2010 08:53

Trả lời:  Về công tác mộ, nghĩa trang Nhà nước đang thực hiện chính sách hỗ trợ kinh phí cho thân nhân liệt sỹ đi thăm viếng mộ, kinh phí di cuyển hài cốt liệt sỹ và kinh phí xây mộ đối với các trường hợp đã tìm thấy hài cốt liệt sỹ. Vì vậy, khi chưa tìm thấy hài cốt liệt sỹ thì chưa có cơ sở để hỗ trợ khoản kinh phí này. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ đã giao Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, Ngành có liên quan xây dựng đề án "tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin" nhằm đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. (trích dẫn CV 3285/LĐTBXH-VP ngày 22/9/2010)
Trang 7 trong 7Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  Tiếp   Cuối    

Tư liệu

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn