Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 388/TB-VPCP ngày 30/9/2014 truyền đạt kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 tại cuộc họp đánh giá tiến độ, kết quả bước đầu thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Lễ an táng hài cốt quân tình nguyện Việt Nam tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

 

Theo đó, qua gần 9 tháng triển khai thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237), các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính; các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 1237 đã ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn và kế hoạch thực hiện Đề án theo nhiệm vụ được phân công. Công tác tuyên truyền tiếp tục được duy trì và tăng cường tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Việc vận động, cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ được các đơn vị, địa phương thực hiện chặt chẽ. Công tác giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh cơ bản được hoàn thành; công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai tích cực. Việc tìm kiếm trong nước được đẩy mạnh; hợp tác quốc tế về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được mở rộng và tăng cường...
Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần khẩn trương khắc phục như: Công tác tập huấn, triển khai thực hiện Đề án của các địa phương còn chậm so với quy định, một số nơi chưa triển khai đến cơ sở. Một số đơn vị, địa phương (nhất là ở cơ sở xã, phường, quận, huyện) cán bộ làm công tác chính sách còn có biểu hiện, thái độ chưa tốt đối với một số trường hợp người đến cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ. Công tác thông tin, khảo sát về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong nước chưa đồng bộ; nhiệm vụ bố trí cán bộ chuyên môn, tăng cường quân số ở một số đơn vị quân đội còn chậm...
Do đó, để tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Ban Chỉ đạo 1237 đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo xây dựng Chương trình "Đi tìm đồng đội", phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam vào quý IV năm 2014. Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí quân đội tăng dung lượng, thời lượng các chương trình phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, hoàn thiện, khẩn trương chuyển giao kết quả giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị quân đội trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc cho các đơn vị, địa phương để hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; hoàn thiện nhập cơ sở dữ liệu, lập bản đồ GIS phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuận lợi, hiệu quả...
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo 1237 cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông tăng cường chỉ đạo các địa phương, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; tăng thời lượng, dung lượng và hiệu quả tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bộ Lao động, Thương binh và xã hội sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ, chuyển giao kết quả cho Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 tích hợp trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các địa phương phối hợp với các Đội chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tổ chức lấy mẫu sinh phẩm hài cốt trước khi an táng... Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên tích cực tham gia và đẩy mạnh việc cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ.../.

 

Đảng cộng sản

Chuyên mục tin tức

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn