Đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xác định hài cốt liệt sĩ

Chiều 31/3, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với Viện Kỹ thuật hóa sinh và Tài liệu nghiệp vụ - Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật Bộ Công an về thực hiện Đề án Xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Dự buổi làm việc có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Hồng Lĩnh, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Viện Kỹ thuật hóa sinh và Tài liệu nghiệp vụ đã báo cáo với Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền và Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh về kết quả công tác của đơn vị và quá trình tham gia Đề án nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Viện đã tham gia phân tích mẫu hài cốt để phục vụ chương trình thử nghiệm tiền khả thi trước khi xây dựng Đề án theo yêu cầu của Cục Người có công – Bộ Lao động Thương binh  & Xã hội. Tham gia cùng với Cục Người có công xây dựng Dự thảo “Đề án xác định hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin”; góp ý Dự thảo Quy trình xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và Kế hoạch triển khai Đề án bộ kít thu mẫu sinh phẩm của thân nhân...


 

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh kiểm tra công tác tại Viện Kỹ thuật hóa sinh và Tài liệu nghiệp vụ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Quang Bền nhấn mạnh việc tìm kiếm, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước; thể hiện trách nhiệm, tình cảm, lương tâm đối với các liệt sĩ, những người có công với đất nước. Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch Ban chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Chú trọng việc tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của nhân dân, đồng đội, thân nhân liệt sĩ báo tin và cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến liệt sĩ, mộ liệt sĩ và hài cốt liệt sĩ. Kịp thời biểu dương các cá nhân tiêu biểu, các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác được giao…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Bùi Hồng Lĩnh đánh giá cao những kết quả Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ đã đạt được; đồng thời mong muốn trong thời gian tới Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự phối hợp của các cơ quan liên quan; phổ biến, quán triệt, xây dựng chương trình tổ chức thực hiện chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đạt hiệu quả cao nhất…

Chuyên mục tin tức

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn