Xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội triển khai điều tra trên toàn quốc để xây dựng cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trong năm 2014.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Để thực hiện có kết quả Quyết định số 150/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin theo kế hoạch đề ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong thời gian trước mắt các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tập trung làm tốt các công việc theo phân công.

Cụ thể, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong tháng 10/2014; tổ chức tập huấn cho các địa phương và các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong phạm vi cả nước trong quý IV năm 2014.

Đồng thời, hoàn thành điều tra, thống kê, tổng hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ thí điểm tại 05 tỉnh (Hậu Giang, Ninh Thuận, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hà Giang) trong quý III năm 2014; Trao kết quả giám định danh tính liệt sĩ đến thân nhân liệt sĩ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương điều chuyển kinh phí từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang để thực hiện Dự án đầu tư nâng cấp các cơ sở giám định cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; phối hợp với Bộ Lao động  - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn các nội dung chi đặc thù thực hiện Đề án 150 trong quý III năm 2014.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tiếp nhận kinh phí (47 tỷ đồng/cơ sở) và khẩn trương chỉ đạo việc đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gen với mục tiêu đạt 4.000 mẫu/năm.

Bên cạnh đó, 3 cơ sở giám định gen đẩy nhanh tiến độ phân tích ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ; thực hiện lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đã có một phần thông tin theo yêu cầu của  tỉnh Quảng Trị và tỉnh Bình Thuận trong  quý III năm 2014.  

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền; nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những thông tin khác phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động các tổ chức thành viên, nhân dân và cộng đồng tích cực tìm kiếm, thu thập và cung cấp thông tin cho việc xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Về việc tăng đầu tư các cơ sở giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ, qua thực tiễn thời gian qua, để đạt mục tiêu xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định gen (10.000 đến năm 2015, 70.000 đến năm 2020) cần đầu tư nhiều cơ sở được trang bị đồng bộ và đội ngũ nhân lực hơn so với dự kiến. Do nguồn lực hạn chế, trước mắt Văn phòng Chính phủ báo cáo giải trình theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép tăng mức đầu tư để hoàn thiện 02 cơ sở tại Bộ Công an và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (riêng cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng do chưa có địa điểm).

Chuyên mục tin tức

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn