TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Đặng Văn Điều

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 90 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1949

Quê quán:

Ngày hy sinh: 28/6/1971

Liệt sĩ: Thào A Trúng

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 91 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1951

Quê quán:

Ngày hy sinh: 11/2/1972

Liệt sĩ: Giàng A Páo

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 92 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1940

Quê quán:

Ngày hy sinh: 13/4/1975

Liệt sĩ: Tráng củi Hoà

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 93 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1947

Quê quán:

Ngày hy sinh: 25/3/1970

Liệt sĩ: Giàng A Chú

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 94 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1952

Quê quán:

Ngày hy sinh: 20/10/1972

Trang 121295 trong 121307Đầu tiên    Trước   121290  121291  121292  121293  121294  [121295]  121296  121297  121298  121299  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn