TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Bái

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 95 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1934

Quê quán:

Ngày hy sinh: 20/11/1969

Liệt sĩ: Dương Trung Lựu

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 96 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1938

Quê quán:

Ngày hy sinh: 6/12/1966

Liệt sĩ: Nguyễn Chí Phúc

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 97 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1956

Quê quán:

Ngày hy sinh: 26/2/1979

Liệt sĩ: Tống Khắc Lâm

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 98 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1959

Quê quán:

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Liệt sĩ: Chử Văn Quang

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 99 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1958

Quê quán:

Ngày hy sinh: 11/8/1979

Trang 121296 trong 121307Đầu tiên    Trước   121291  121292  121293  121294  121295  [121296]  121297  121298  121299  121300  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn