TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Trần Duy Thanh

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 100 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1958

Quê quán:

Ngày hy sinh: 18/2/1979

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Khánh

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 101 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1958

Quê quán:

Ngày hy sinh: 4/3/1979

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Thi

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 102 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1959

Quê quán:

Ngày hy sinh: 18/2/1979

Liệt sĩ: Tô Mạnh Chung

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 103 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1960

Quê quán:

Ngày hy sinh: 18/2/1979

Liệt sĩ: Phạm Lê Dũng

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 104 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1957

Quê quán:

Ngày hy sinh: 18/2/1979

Trang 121297 trong 121307Đầu tiên    Trước   121292  121293  121294  121295  121296  [121297]  121298  121299  121300  121301  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn