TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Hoàng Việt Hùng

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 105 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1954

Quê quán:

Ngày hy sinh: 26/3/1979

Liệt sĩ: Vũ Thị Thanh Kim

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 106 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1962

Quê quán:

Ngày hy sinh: 17/4/1983

Liệt sĩ: Lâm Thị Lan

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 107 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1958

Quê quán:

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Nhân

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 108 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1957

Quê quán:

Ngày hy sinh: 27/2/1979

Liệt sĩ: Sùng A Sự

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 109 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1958

Quê quán:

Ngày hy sinh: 3/3/1979

Trang 121298 trong 121307Đầu tiên    Trước   121293  121294  121295  121296  121297  [121298]  121299  121300  121301  121302  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn