TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Hoàng Văn Tiến

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 110 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1958

Quê quán:

Ngày hy sinh: 8/7/1980

Liệt sĩ: Chảo A Sính

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 111 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1959

Quê quán:

Ngày hy sinh: 23/2/1979

Liệt sĩ: Vàng seo Sáy

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 112 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1940

Quê quán:

Ngày hy sinh: 20/2/1979

Liệt sĩ: Đoàn Văn Vinh

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 113 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1959

Quê quán:

Ngày hy sinh: 25/1/1979

Liệt sĩ: Vũ đình Tứ

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 114 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1954

Quê quán:

Ngày hy sinh: 10/1/1985

Trang 121299 trong 121307Đầu tiên    Trước   121294  121295  121296  121297  121298  [121299]  121300  121301  121302  121303  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn