TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Tô Đình Hậu

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 115 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1962

Quê quán:

Ngày hy sinh: 1/10/1986

Liệt sĩ: Nguyễn Minh Khuê

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 116 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1965

Quê quán:

Ngày hy sinh: 17/2/1984

Liệt sĩ: Đào Mạnh Hưng

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 117 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1962

Quê quán:

Ngày hy sinh: 14/2/1986

Liệt sĩ: Kim Xuân Luận

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 118 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh: 12/7/1984

Liệt sĩ: Hoàng Văn Thọ

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 119 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh: 20/11/1947

Trang 121300 trong 121307Đầu tiên    Trước   121295  121296  121297  121298  121299  [121300]  121301  121302  121303  121304  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn