TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Nguyễn Trọng Thanh

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 120 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh: 7/3/1979

Liệt sĩ: Vũ Hồng Phong

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 121 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh: 4/2/1985

Liệt sĩ: Đinh Văn Bình

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 122 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh: 16/7/1986

Liệt sĩ: Lại Văn Dậu

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 123 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh: 21/2/1979

Liệt sĩ: Nguyễn Văn An

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 124 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1951

Quê quán:

Ngày hy sinh: 21/2/1979

Trang 121301 trong 121307Đầu tiên    Trước   121296  121297  121298  121299  121300  [121301]  121302  121303  121304  121305  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn