TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Toàn

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 125 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1953

Quê quán:

Ngày hy sinh: 27/5/1972

Liệt sĩ: Vũ đức Hoà

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 126 - Hàng: - Lô: - Khu mộ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh:

Liệt sĩ: Lê Minh Hảo

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 127 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1958

Quê quán:

Ngày hy sinh: 17/2/1979

Liệt sĩ: Phạm Thanh Hải

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 128 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1964

Quê quán:

Ngày hy sinh: 8/9/1987

Liệt sĩ: Nguyễn Quang Tuyến

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 129 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1967

Quê quán:

Ngày hy sinh: 4/10/1987

Trang 121302 trong 121307Đầu tiên    Trước   121297  121298  121299  121300  121301  [121302]  121303  121304  121305  121306  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn