TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Nguyễn Công Hoa

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 130 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1965

Quê quán:

Ngày hy sinh: 12/7/1984

Liệt sĩ: Lê Công Giang

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 131 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1931

Quê quán:

Ngày hy sinh: 19/2/1979

Liệt sĩ: Nguyễn đình Đức

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 132 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh: 15/6/1953

Liệt sĩ: Trịnh Văn Hoà

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 133 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh: 10/2/1980

Liệt sĩ: Nguyễn Tiến Đồng

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 134 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1952

Quê quán:

Ngày hy sinh: 21/2/1974

Trang 121303 trong 121307Đầu tiên    Trước   121298  121299  121300  121301  121302  [121303]  121304  121305  121306  121307  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn