TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Hoàng Nam Bình

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 135 - Hàng: - Lô: - Khu mộ:

Ngày sinh: 1959

Quê quán:

Ngày hy sinh: 23/2/1979

Liệt sĩ: Đỗ Xuân Phòng

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 136 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 3

Ngày sinh: 1958

Quê quán:

Ngày hy sinh: 28/7/1989

Liệt sĩ: Mai Xuân Thọ

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 137 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 3

Ngày sinh: 1954

Quê quán:

Ngày hy sinh: 8/6/1991

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Thiện

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 138 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 3

Ngày sinh: 1920

Quê quán:

Ngày hy sinh: 25/10/1949

Liệt sĩ: Doãn Văn Vinh

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 139 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 3

Ngày sinh: 1949

Quê quán:

Ngày hy sinh: 8/2/1991

Trang 121304 trong 121307Đầu tiên    Trước   121298  121299  121300  121301  121302  121303  [121304]  121305  121306  121307  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn