TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Đoàn Xuân Chuyển

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 140 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 3

Ngày sinh: 1957

Quê quán:

Ngày hy sinh: 21/2/1979

Liệt sĩ: Nguyễn Xuân Toàn

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 141 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1953

Quê quán:

Ngày hy sinh: 20/2/1973

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Châu

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 142 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1953

Quê quán:

Ngày hy sinh: 8/8/1974

Liệt sĩ: Lê Trường Linh

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 143 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 3

Ngày sinh: 1958

Quê quán:

Ngày hy sinh: 14/3/1993

Liệt sĩ: Nguyễn Kim Tòng

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 1944 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1936

Quê quán:

Ngày hy sinh: 28/2/1964

Trang 121305 trong 121307Đầu tiên    Trước   121298  121299  121300  121301  121302  121303  121304  [121305]  121306  121307  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn