TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Bút

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 145 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 1

Ngày sinh: 1917

Quê quán:

Ngày hy sinh: 27/9/1947

Liệt sĩ: Nguyễn Bá Giáp

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 146 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1922

Quê quán:

Ngày hy sinh: 8/5/1966

Liệt sĩ: Nguyễn Hữu Minh

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 147 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 2

Ngày sinh: 1948

Quê quán:

Ngày hy sinh: 16/3/1969

Liệt sĩ: Lê Văn Dũng

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: 148 - Hàng: - Lô: - Khu mộ: 3

Ngày sinh: 1964

Quê quán:

Ngày hy sinh: 11/7/1996

Liệt sĩ: Vô danh

Nghĩa trang: NTLS Km 10 TT Yên Bình

Địa chỉ: Huyện Yên Bình - Yên Bái

Số mộ: - Hàng: - Lô: - Khu mộ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh:

Trang 121306 trong 121307Đầu tiên    Trước   121298  121299  121300  121301  121302  121303  121304  121305  [121306]  121307  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn