TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ:

Nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Phường Quyết Thắng - Thành phố Lai Châu - Lai Châu

Số mộ: - Hàng: - Lô: - Khu mộ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh:

Liệt sĩ:

Nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Phường Quyết Thắng - Thành phố Lai Châu - Lai Châu

Số mộ: 2 - Hàng: - Lô: - Khu mộ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh:

Liệt sĩ:

Nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Phường Quyết Thắng - Thành phố Lai Châu - Lai Châu

Số mộ: 6 - Hàng: 6 - Lô: lô1 - Khu mộ: khu1

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh:

Liệt sĩ:

Nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Phường Quyết Thắng - Thành phố Lai Châu - Lai Châu

Số mộ: 1 - Hàng: h1 - Lô: lo1 - Khu mộ: khu1

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh:

Liệt sĩ:

Nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Thái binh

Địa chỉ: Thị trấn Đông Hưng - Huyện Đông Hưng - Thái Bình

Số mộ: 1 - Hàng: hàng 1 - Lô: Lô 1 - Khu mộ: Khu 1

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh:

Trang 121307 trong 121307Đầu tiên    Trước   121298  121299  121300  121301  121302  121303  121304  121305  121306  [121307]  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn