TRA CỨU MỘ LIỆT SĨ

Liệt sĩ: Trần Tấn Phát

Nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Địa chỉ: Huyện Tịnh Biên - An Giang

Số mộ: 13 - Hàng: - Lô: 3 - Khu mộ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh: 1/3/1988

Liệt sĩ: Nguyễn Văn Điện

Nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Địa chỉ: Huyện Tịnh Biên - An Giang

Số mộ: 14 - Hàng: - Lô: 3 - Khu mộ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh:

Liệt sĩ: Lê Mậu Vĩnh

Nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Địa chỉ: Huyện Tịnh Biên - An Giang

Số mộ: 15 - Hàng: - Lô: 3 - Khu mộ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh:

Liệt sĩ: Ngô Hoàng Vân

Nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Địa chỉ: Huyện Tịnh Biên - An Giang

Số mộ: 16 - Hàng: - Lô: 3 - Khu mộ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh: 27/4/1978

Liệt sĩ: Mai Xuân Ba

Nghĩa trang: Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc

Địa chỉ: Huyện Tịnh Biên - An Giang

Số mộ: 17 - Hàng: - Lô: 3 - Khu mộ:

Ngày sinh:

Quê quán:

Ngày hy sinh:

Trang 7 trong 121307Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Tiếp   Cuối    

TRA CỨU THÔNG TIN NGHĨA TRANG

• Xem tất cả

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn