TRA CỨU NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

NTLS xã Bắc Sơn

Địa chỉ: Xã Bắc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Tổng Diện tích: ... (m2)

Số mộ trong nghĩa trang : 470

NTLS xã Minh Trí

Địa chỉ: Xã Minh Trí - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Tổng Diện tích: ... (m2)

Số mộ trong nghĩa trang : ...

NTLS xã Hồng Kỳ

Địa chỉ: Xã Hồng Kỳ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Tổng Diện tích: ... (m2)

Số mộ trong nghĩa trang : ...

NTLS xã Nam Sơn

Địa chỉ: Xã Nam Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Tổng Diện tích: ... (m2)

Số mộ trong nghĩa trang : ...

NTLS xã Trung Giã

Địa chỉ: Xã Trung Giã - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Tổng Diện tích: ... (m2)

Số mộ trong nghĩa trang : ...

Trang 1 trong 569Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp   Cuối    

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn