TRA CỨU NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

NTLS xã Trung Giã

Địa chỉ: Xã Trung Giã - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Tổng Diện tích: ... (m2)

Số mộ trong nghĩa trang : ...

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn