TRA CỨU NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Lai Châu

Địa chỉ: Phường Quyết Thắng - Thành phố Lai Châu - Lai Châu

Tổng Diện tích: 1500 (m2)

Số mộ trong nghĩa trang : 180

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn