TRA CỨU NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

NTLS xã Bắc Sơn

Địa chỉ: Xã Bắc Sơn - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

Tổng Diện tích: ... (m2)

Số mộ trong nghĩa trang : 470

THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Đường dây nóng:

0437349765

Tiếp nhận thông tin:

info@nguoicocong.gov.vn