Ký hiệu 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH
Tên văn bản Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Trích yếu hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng".
Ngày ban hành 10/10/2014
Nơi ban hành Thông tư liên tịch
Ngày hiệu lực 01/01/0001
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Lĩnh vực
Người ký
File đính kèm
21_TTLT03.2014BNV_BQP_BLĐTBXH

Tư liệu